Novosti

Direktorka Instituta za mentalno zdravlje na Samitu lidera u Londonu primila nagradu Sokratovog komiteta iz Oksforda

summitProf. dr Dušica Lečić Toševski, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, direktor Instituta za mentalno zdravlje, učestvovala je na Samitu lidera pod nazivom „Ubrzana urbanizacija: ekonomija, društvo, menadžment“ koji se održavao u Londonu od 15. do 17. aprila. Tom prilikom prof. Lečić Toševski je primila evropsku nagradu Sokratovog komiteta iz Oksforda koju je dobio Institut za mentalno zdravlje za nauka i edukaciju.
više informacija »

1st International Review of Psychiatry

moskvaThe International Society on Neurobiology and Psychopharmacology (ISNP) announces the organization of the 1st International Review of Psychiatry (InterΨ2014) which will take place in Belgrade, Serbia in June 5-7th 2014. The congress is co-organized by the Institute of Mental Health, the Serbian Psychiatric Association as well as the Psychiatric Association of Eastern Europe and the Balkans.
više informacija »

DR OLIVERA VUKOVIĆ I DR BOJANA PEJUŠKOVIĆ- DOKTORI MEDICINSKIH NAUKA

medfakU četvrtak 03.04.2014 je Ass Dr Olivera Vuković odbranila disertaciju pod nazivom “Uticaj dimenzija ličnosti na kardiovaskularnu reaktivnost kod pacijenata sa dijagnozom koronarne bolesti”. Mentor je bila Prof dr Dušica Lečić Toševski, a komentor Prof dr Miroslava Jašović- Gašić. U petak 04.04.2014 je klinički Ass Dr Bojana Pejušković imala odbranu doktorske teze pod nazivom "Posttraumatski stresni poremećaj - prediktori razvoja i oporavka", pod mentorstvom Prof dr Dušice Lečić Toševski.
više informacija »

O Institutu

IMZ

Institut za mentalno zdravlje osnovan je 1963. godine kao prva socijalno-psihijatrijska ustanova na Balkanu. Ideja o osnivanju Instituta nametnula se promenama koje je psihijatrija tih godina doživljavala u svetskim okvirima. Socijalna orijentacija dobila je snažan zamah zahvaljujući brzom razvoju psihofarmakoterapije.
više informacija »

Aktivnosti

» Saradnja sa ICPCM

» Događaji

» Partnerstvo sa Maudsley International, Institut za psihijatriju, King’s College, London

» Kolaborativni centar SZO

» Republička stručna komisija za mentalno zdravlje

Klub sredom