Институт за ментално здравље info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Милана Кашанина 3, 11000 Београд, Србија
LAT
ENG
Организација / Одсек за медицинску генетику Проф.др Славка Морић - Петровић

 

Одсек за медицинску генетику “Проф. др Славка Морић-Петровић” састоји се од генетичког саветовалишта и генетичке лабораторије. У оквиру генетичког саветовалишта пружа се прецизан генетички савет везан за тачно дефинисање ризика за преношење, обољевање и превенцију наследних обољења. У оквиру генетичке лабораторије врше се анализе на цитогенетичком нивоу на ћелијама добијеним из плодове воде (амниоцентеза), ћелија из феталне крви (кордоцентеза), ћелије добијене биопсијом хорионских чупица, ћелија из периферне крви (кариотип), ћелија из абортног материјала и ћелија добијених биопсијом коже пробанда (фибробласт коже). У генетској лабораторији примењује се и метода молекуларне цитогенетике FISH (флуоресцентна insitu хибридизација), која се примењује у анализи нативних ћелија плодове воде у циљу брзе дијагностике најчешћих нумеричких хромозомских аберација.
 
Одсек има велики број регистрованих особа са Дауновим синдромом (Sy. Down), синдромом фрагилног X (Sy. FraXq), као и са другим синдромима који су понекад удружени са психијатриским обољењима. Тим Одсека бави се и едукацијом, истраживањима и одржавањем базе података.


 Чланови тима Одсека за медицинску генетику

       “Проф. Др Славка Морић-Петровић”: 


Шеф одсека: Др Марко Јелисавчић, спец. педијатрије
Гордана Радивојевић-Пилић, мсц. ,молекуларни биолог и физиолог
Тања Радић, др сц, молекуларни биолог и физиолог
Петромила Субота, лабораторијски техничар
Ивана Бакочевић, медицинска сестра
 
Радно време:

Одсека за медицинску генетику “Проф. др Славка Морић-Петровић”:
Сваког радног дана од 8 до 15 часова, осим уторка од 8 до 16 часова.
 
Радно време генетичког саветовалишта:
Понедељак од 14 до 17 часова
Уторак од 9 до 13 часова
Контакт телефон: 011/3307 587
Е-маил: genetika.imz@imh.org.rs

 


Фотографије:
Одсек за медицинску генетику Проф.др Славка Морић
Одсек за медицинску генетику Проф.др Славка Морић
Одсек за медицинску генетику Проф.др Славка Морић
Одсек за медицинску генетику Проф.др Славка Морић
Одсек за медицинску генетику Проф.др Славка Морић
Одсек за медицинску генетику Проф.др Славка Морић
Одсек за медицинску генетику Проф.др Славка Морић
Одсек за медицинску генетику Проф.др Славка Морић