Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Edukacije / Edukativni kursevi IMZ

Kursevi u organizaciji Instituta za mentalno zdravlje

 
  1. Sistemska porodična psihoterapija
  2. Sistemska terapija bolesti zavisnosti
  3. Stazama mentalnog zdravlja
  4. Edukacija medicinskih sestara i tehničara
  5. Edukacija iz tehnika elektroencelografije (EEG)
  6. Mentalna higijena razvojnog doba
  7. Opšta i specifična reedukcija
  8. RORSCHACH
  9. Škola kliničke neuropsihologije

     9.2 Škola kliničke neuropsihologije 2
     9.3 Škola kliničke neuropsihologije 3
     10. Bolesti zavisnosti-sestre i tehničari
     11. Analitička psihologija i kreativnost
     12. Uvodni kurs iz psihodinamskog razumevanja dečjeg razvoja
     13.1 Privrženo roditeljstvo
     13.2 Roditeljstvo i rani razvoj
     14. Samopovređivanje-savetodavni rad sa decom i roditeljima
     15. Autizam i terapijski pristupi tretmanu autizma

     16.Podrška i pomoć roditeljima i deci u vanrednim okolnostima
     17.Značaj prenatalne dijagnostike i genetičko savetovanje
     18.Citogenetičke metode kultivacije različitih tkiva
     19.Citogenetička analiza tkiva
     20.Tretman poremećaja hranjenja kod dece sa smetnjama u razvoju

  • Nova edukacija

     21.Neuropsihologija razvojnog doba u svetlu MKB-11

 
 
 
 

 

 


Dokumenti:
Linkovi: