Institut za mentalno zdravlje info@imh.org.rs (+381) 11 3307 500 Milana Kašanina 3, 11000 Beograd, Srbija
ENG
Istraživanja i publikacije / Stručni prevodi

 • Dušica Lečić Toševski i sar.: SZO – Prevencija samoubistva: priručnik za lekare opšte medicine. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2005.
 • Dušica Lečić Toševski i sar.: SZO – Prevencija samoubistva: priručnik za stručnjake zaposlene u medijima. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2005.
 • Dušica Lečić Toševski, Veronika Išpanović-Radojković, Ivana Timotijević: Izveštaj o svetskom zdravlju 2001: Mentalno zdravlje – novo razumevanje, nova nada. SZO, Institut za mentalno zdravlje, Beograd 2003.
 • Predrag Kaličanin, Dušica Lečić Toševski, Veronika Išpanović-Radojković, Jovan Bukelić: MKB-10 klasifikacija mentalnih i bihejvioralnih poremećaja – dijagnostički kriterijumi za istraživanje. SZO, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 1998.
 • Predrag Kaličanin, Dušica Lečić Toševski, Vladimir Jović: Uputstva za dijag- nostiku i vođenje mentalnih poremećaja u primarnoj zaštiti. MKB-10 Poglavlje V, verzija za primarnu zaštitu. Institut za mentalno zdravlje, SZO, Beograd, 1997.
 • Auer S., Vidanović I., Mićić V., Mitrović A., Lečić Toševski D., Todorović L.: Kako pomoći izbeglicama. Institut za socijalnu politiku, Beograd, 1994.
 • Predrag Kaličanin, Jovan Bukelić, Veronika Išpanović, Dušica Lečić-Toševski (urednici): SZO – Psihosocijalne posledice nesreća – prevencija i vođenje. Institut za mentalno zdravlje, Beograd 1993.
 • Predrag Kaličanin, Jovan Bukelić, Veronika Išpanović, Dušica Lečić-Toševski (urednici): SZO – Zaštita mentalnog zdravlja izbeglica. Institut za mentalno zdravlje, Beograd 1993.
 • Norman Sartorius. Staze i putevi medicine (urednik Dušica Lečić Toševski). Institut za mentalno zdravlje, Clio, Beograd, 2016.
 • Predrag Kaličanin, Dušica Lečić Toševski: Uputstva za dijagnostiku i vođenje mentalnih poremećaja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti MKB-10. Institut za mentalno zdravlje, SZO, Beograd, 2005.
 • Dušica Lečić Toševski i sar.: SZO – Prevencija samoubistva: priručnik za službenike zatvora. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2005.
 • Dušica Lečić Toševski i sar.: SZO – Prevencija samoubistva: kako započeti grupni rad sa ožalošćenima. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2005.
 • Dušica Lečić Toševski i sar.: SZO – Prevencija samoubistva: priručnik za zdrav- stvene radnike u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2005.
 • Dušica Lečić Toševski i sar.: SZO – Prevencija samoubistva: priručnik za na- stavnike i ostalo školsko osoblje. Institut za mentalno zdravlje, Beograd, 2005.
 • Predrag Kaličanin, Veronika Išpanović Radojković, Dimitrije Milovanović, Jovan Bukelić (urednici): ICD-10 Klasifikacija mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja – Klinički opisi i dijagnostička uputstva. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1992.

Dalje: Arhiva